billie glaser©

lessen

BILLIE GLASER   Fotografie & photography

Mijn ideale fotografieopleiding .......
is een ingewikkelde gegeven en kan op twee manieren beantwoord worden. Een ervan is
een praktische extrapolatie van de huidige systeem naar een toekomstvisie
over hoe de martkt zich in de toekomst gaat ontwikkelen.
Maar ja, kunnen we de toekomst inzien …. dus dit wordt een typische anachronystische
projectie net zoals van de meeste overheids en ambtelijke toekomstplannen zijn …

De andere manier van denken over het gegeven ideale … academie kan fundementeler
zijn. Om te beginnen met het woord ideaal. Een ideaal is nooit een praktisch te berieken doel
maar liever een metafysische inspiratiebron. Academie betekent meer een instituut waar
theorie en experiment geleerd kan worden,meer dan een ambachtschool waar het
uitoefenen van een beroep gedoceerd wordt.
Juist omdat we niet in de toekomst kunnen kijken, moeten we onszelven niet verlogenen
dat we de studenten kunnen voorbereiden op hoe zij hun platsen in de toekomstig markt,
die we nog niet kennen, kunnen veroveren.
Mijn ideaal is een academie waar de studenten leren om op een zo eigen* manier te
fotograferen dat de markt de studenten opzoekt i.p.v. andersom.
Pas dan zijn ze onvervangbaar voor de type fotografie dat ze zelf willen maken.
(*individuele)

 

Fotoacademie

 

Tableaux Vivant

 

 

Lesprogramma's